global bootstrap

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2019-2020

Thứ hai - 29/06/2020 13:42
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP TDM
           TRƯỜNG MG TUỔI XANH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       Số:   06  /KH-TX          Chánh Nghĩa, ngày 31 tháng 01 năm 2020
KẾ HOẠCH
CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG MẪU GIÁO TUỔI XANH
GIAI ĐOẠN 2019 – 2025

Căn cứ kế hoạch số 3214/KH-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển GDMN giai đoạn 2018 – 2025”;
 Căn cứ vào kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 10/9/2019 của UBND TPTDM kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển GDMN giai đoạn 2019-2025”;
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị;
Trường Mẫu giáo Tuổi Xanh xây dựng chiến lược phát triển GDMN tại đơn vị giai đoạn 2019-2025 như sau:

    I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:
       1/ Đặc điểm tình hình:
- Trường mẫu giáo Tuổi Xanh nằm trên địa bàn Phường Chánh Nghĩa. Mạng lưới giáo dục mầm non công lập trên toàn phường có 02 trường (mầm non Lê Thị Trung và mẫu giáo Tuổi Xanh). Bên cạnh đó, phường còn có 3 trường mầm non tư thục (MN Cổ Tích, Cộng đồng Tí Hon, Thế Giới Tuổi Thơ), 4 nhóm lớp nhà trẻ mẫu giáo độc lập (Ngọc Lan, Hạnh Phúc, Chào Ngày Mới, Á Mỹ) nằm rải rác trong địa bàn phường.
- Trường mẫu giáo Tuổi Xanh được thành lập từ năm 1998, tổ chức theo loại hình một buổi với nhiều điểm nhỏ lẻ nằm rải rác. Từ năm học 2012-2013, trường được xây dựng mới ở khu 7, đường Bàu Bàng, TP. Thủ Dầu Một. Với loại hình tổ chức bán trú. Hàng năm thu nhận các cháu trên địa bàn phường theo học. Năm học 2015-2016, trường được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (giai đoạn 2016-2021) ngày 31 tháng 03 năm 2016; năm 2018-2019 trường vinh dự được Sở giáo dục đào tạo Bình Dương công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 (giai đoạn 2018-2023) ngày 10 tháng 12 năm 2018
2/ Thông tin liên lạc:
- Tên đơn vị: Trường Mẫu Giáo Tuổi Xanh
- Địa chỉ: đường Bàu Bàng, khu 7, phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại số    : 0274.3828.763 – 0274.3818.994 – 0274.3818.993
- Địa chỉ email    : mg-tuoixanh@tptdm.edu.vn
- Địa chỉ Website: http://mgtuoixanh.tptdm.edu.vn
3/ Cơ cấu tổ chức:-
 • Chính quyền:
Tổng số Cán bộ-Giáo viên-Nhân viên: 30 người, trong đó:
+ Ban giám hiệu               :  02
+  Giáo viên                      : 16
+  Cấp dưỡng                    : 06
+  Nhân viên hành chánh : 06 Gồm (01 kế toán, 01 nhân viên y tế, 02 phục vụ, 02 bảo vệ)
+  04 tổ chuyên môn         : Khối Mầm, Khối Chồi, Khối Lá, Cấp dưỡng
+  01 tổ văn phòng             : gồm các nhân viên văn phòng
 • Các tổ chức đoàn thể:
+ Chi bộ: trường có 05 Đảng viên sinh hoạt chi bộ độc lập, trực thuộc Đảng bộ phường Chánh Nghĩa.
+ Công đoàn cơ sở: có 30/30 công đoàn viên.
4/ Cơ sở vật chất:
          Cơ sở 01 có diện tích đất 3.168,6 m2, diện tích xây dựng 1.286,73 m2 theo chuẩn trường mầm non với 12 phòng học nhà vệ sinh khép kín và đầy đủ hệ thống các phòng chức năng, phòng ban.
5/ Chức năng, nhiệm vụ được giao:
Đặc thù hoạt động của đơn vị là chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mẫu giáo từ 03 đến 05 tuổi thuộc hệ thống công lập, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của phòng GD và Đào tạo TP. Thủ Dầu Một.
II. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG.
 1. Điểm mạnh:
Tổng số CB, GV, NV: 30 người. Trong đó:
- Tổng số Đảng viên: 5
          - CBQL: 2;
                   + Trình độ đại học: 2 đạt tỷ lệ 100%;
                   + Trình độ LLCT: 2 đạt tỷ lệ 100%;
                   + Chứng chỉ quản lý GD: 2 đạt tỷ lệ 100%;
                   + Chứng chỉ tin học, tiếng anh từ chứng chỉ A trở lên: 2 đạt tỷ lệ 100%.
          - Giáo viên: 16
                   + Giáo viên mẫu giáo: 16 (Biên chế: 15; HĐ: 1)
                   + Trình độ CM: Đại Học : 6, Cao Đẳng: 4, Trung Cấp: 6

           ( Có 4 đ/c đang học nâng chuẩn trình độ chuẩn Đại học).
                    + Chứng chỉ tin học: 10A, 6B

         + Chứng chỉ tiếng anh: 4A, 12B
        - Nhân viên cấp dưỡng: 6 (đã có chứng chỉ nghề nấu ăn 100%)
                   - Nhân viên kế toán: 1 (Đại học kế toán)
                   - Nhân viên Y tế: 1 (Trung cấp y tế);
                   - Nhân viên phục vụ: 2;
                   - Nhân viên bảo vệ: 2.
   - Công tác tổ chức quản lý của Ban Giám Hiệu:

Cơ bản có tầm nhìn chiến lược lâu dài, có định hướng và có các kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực trạng của đơn vị qua từng giai đoạn để xây dựng và phát triển nhà trường. Công tác kiểm tra đánh giá và thúc đẩy về mọi mặt được đánh giá kịp thời, khách quan và đã có những định hướng về công tác xây dựng chất lượng đội ngũ nói riêng và chất lượng nhà trường nói chung;
   Ban giám hiệu có ý thức trách nhiệm cao trong công việc được giao, biết tổ chức, xây dựng kế hoạch để thực hiện các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn;
- Chất lượng học sinh năm học 2019 - 2020:
+ Toàn trường  có tổng số lớp: 7 lớp với tổng số học sinh 237 trẻ.Trong đó: Mầm: 1; Chồi: 3; Lá: 3.
+ Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đạt 100%.
- Cơ sở vật chất: Tổng diện tích khuôn viên trường 3.168,6 m2, diện tích xây dựng 1.286,73 m2          + Số phòng học: 12
 - Có đầy đủ các phòng phục vụ cho khối hành chính, phòng chức năng và nhà bếp, có đủ đầy trang thiết phục vụ cho các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
- Thành tích: Đơn vị đã từng bước ổn định và đang phát triển vững chắc về mọi mặt, đã và đang có những định hướng cơ bản và được chính quyền địa phương quan tâm ủng hộ.
- Nhiều năm trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đạt giải Nhì giáo viên dạy giỏi giải thưởng Võ Minh Đức, giải nhì-giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh; Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu ngành học mầm non về đổi mới sáng tạo trong dạy và học.
2. Điểm hạn chế:
- Tổ chức quản lý của Ban giám hiệu:
+ Trường có 2 CBQL đúng theo qui định của trường hạng II. Tuy nhiên, đặc thù mầm non có 2 mảng chuyên môn về chăm sóc, nuôi dưỡng và về giáo dục. Với xu hướng hiện nay 2 mảng này đều quan trọng và tương đồng. Cần phải có chuyên môn chuyên trách để có thời gian nghiên cứu, đầu tư nâng cao chất lượng chuyên môn.
+ Có chú trọng công tác nâng cao chất lượng chuyên môn và các hoạt động giáo dục của giáo viên, nhưng chưa có nhiều thời gian để định hướng lâu dài cho đội ngũ.
- Đội ngũ giáo viên, nhân viên:

+ Đa số giáo viên trẻ trong độ tuổi sinh con và đa số lập nghiệp xa quê đời sống kinh tế thiếu thốn, khó khăn về điều kiện sống nên phải làm thêm ngoài giờ kiếm thêm thu nhập việc trao dồi chuyên môn nghiệp vụ còn nhiều hạn chế;
- Cơ sở vật chất: Đã được đầu tư tương đối đầy đủ đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị phục vụ cho công tác CS,ND và GD trẻ. Tuy nhiên, do xây dựng và đưa vào sử dụng cũng đã lâu nên cũng đã có dấu hiệu xuông cấp, hư hỏng.
3. Thời cơ:
- Trong những năm qua Ngành giáo dục tỉnh Bình Dương nói chung và Thành phố Thủ Dầu Một nói riêng đã có những bước phát triển mạnh mẽ, nên đã có những tác động không nhỏ đến tầng lớp CMHS và Chính quyền địa phương; Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã có những định hướng quan tâm, chỉ đạo đặc biệt đối với công tác giáo dục của nhà trường; 
- Các phong trào thi đua dạy tốt, nuôi tốt được ngành phát động, triển khai đã phần nào làm thay đổi nhận thức, hành động của đội ngũ CBQL,GV, NV.
4. Thách thức:
- Là phường Chánh Nghĩa. Tuy ở khu vực đông dân cư gần trung tâm chợ. Tuy nhiên, mặt bằng dân trí thấp, đa số là người Hoa, thành phần phụ huynh đa số là công nhân, buôn bán nhỏ lẻ, kinh tế các hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn; Nhận thức về công tác giáo dục mầm non trong một bộ phận CMHS còn bất cập, thiếu tính phối hợp.
- Đa số giáo viên trẻ đa số lập nghiệp xa quê đời sống kinh tế thiếu thốn, khó khăn về điều kiện sống nên tư tưởng chưa ổn định lâu dài, chưa thật sự gắn bó cùng đơn vị lâu dài.
5. Xác định các vấn đề ưu tiên:
- Ổn định về mọi mặt và làm tiền đề cho kế hoạch thực hiện lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mức 3 theo thông tư 19;
- Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục về tư tưởng, nhận thức cho đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng làm việc và hướng tới ổn định đội ngũ lâu dài.
- Tiếp tục khai thác tối đa về ứng dụng CNTT trong dạy học, sử dụng hộp thư điện tử cá nhân, truy cập các trang website để phục vụ cho công tác giáo dục;
- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ, để khắc phục những tồn tại yếu kém khi thực hiện kế hoạch ngắn hạn và dài hạn;

- Thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, các chuyên đề trong tâm.
- Đổi mới sáng tạo công tác dạy và học, chú trọng các hoạt động trải nghiệm thực hành và rèn luyện kỹ năng sống cho các cháu.
II. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG.
1. Tầm nhìn:

    Từng bước xây dựng một ngôi trường thân thiện, xanh – sạch – đẹp, lành mạnh, an toàn về thể chất lẫn tinh thần, phòng chống bạo lực học đường. Tạo niềm tin của phụ huynh, an tâm cho học sinh để các con “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Một môi trường để giáo viên cống hiến hết sức mình “Tận tụy tận tâm hết lòng vì đàn con thân yêu”. Học sinh có những hiểu biết kiến thức cơ bản về cuộc sống xung quanh và kĩ năng cơ bản để tự phục vụ bản thân thích ứng với cuộc sống.
2. Sứ mệnh:
      Xây dựng một đơn vị có tính kỉ cương dân chủ tình thương trách nhiệm, đoàn kết hỗ trợ nhau, biết được nhiệm vụ của mỗi cá nhân và biết phối hợp làm việc đạt hiệu quả, trung thực, khách quan trong việc thực thi nhiệm vụ.
3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường:
Tính đoàn kết
Tinh thần trách nhiệm
Lòng nhân ái
Tính trung thực
Sự hợp tác
Hướng vươn lên
4. Phương châm và thông điệp hành động:
- Trẻ là quan trọng nhất trong mọi phương thức hành động của nhà trường. Tất cả đều phải xuất phát từ trẻ hướng đến trẻ.
- "Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai"
- "Hãy dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ thơ"
- “Cô giáo như mẹ hiền”
- “Cô yêu nghề mến trẻ bé lớn khỏe chăm ngoan”
- “Lắng nghe để hiểu trẻ, gần trẻ để yêu thương”
- “Cô đổi mới sáng tạo, cháu tích cực tự tin”
III. MỤC TIÊU CHUNG, CHỈ TIÊU CỤ THỂ:
1. Mục tiêu chung:
     Hoàn thiện, ổn định, phát triển, xây dựng đơn vị có uy tín về mọi mặt, phấn đấu đạt các tiêu chí của từng tiêu chuẩn của kiểm định chất lượng giáo dục và tiến tới công nhận “Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức 2”.
2. Chỉ  tiêu cụ thể:
2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên:
- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá từ tốt trở lên đạt 75%. Tỷ lệ giáo viên giỏi cấp trường, cấp cơ sở trên 75%.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo máy tính; nhận, gửi, lưu trữ thư điện tử khoa học, hiệu quả.

- Hàng năm số tiết dạy có sử dụng công nghệ thông tin đạt trên 50% và đạt 100% vào năm 2025.
- Có trên 80% giáo viên và nhân viên đạt trình độ trên chuẩn vào năm 2025.
- Hằng năm đạt các danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở: 15%, Lao động tiên tiến đạt 100%.

- Phát triển 02 Đảng viên mới/năm; Chi bộ luôn đạt "Chi bộ trong sạch vững mạnh", phấn đấu đạt Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
2.2. Học sinh:
- Qui mô: Số lớp - học sinh/năm học
 • Thực hiện thu nhận trẻ theo kế hoạch chung của Phòng giáo dục đào tạo Thành phố Thủ Dầu Một.
- Chất lượng chỉ tiêu:
+ Thực hiện tốt nội dung chương trình giáo dục mầm non 100%;
+ Hàng năm đạt: Tỷ lệ chuyên cần đạt 95 % trở lên đối với trẻ 5 tuổi và 90% đối với trẻ 3, 4 tuổi, tỷ lệ bé ngoan 85-90%.
 - Phối hợp chặt chẽ với UBND phường và Phòng giáo dục giao chỉ tiêu đối với các trường mầm non, các cơ sở Nhóm trẻ/Lớp mẫu giáo độc lập tư thục chưa đảm bảo các điều kiện thực hiện nhiệm vụ phổ cập không được nhận trẻ 5 tuổi. Thực hiện huy động trẻ 5 tuổi ra lớp 100%, trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình đạt 95% trở lên
 • 100% trẻ có kỹ năng rửa tay, rửa mặt và có thói quen vệ sinh ăn uống tự phục vụ
 • 100% cháu biết chải răng sau khi ăn, 100% cháu  5 tuổi thực hiện tốt việc chăm sóc răng miệng và chải đúng phương pháp.
 •  Hàng năm bồi dưỡng cho các cháu tham gia thi các hội thi do các cấp phát động và có giải thưởng.
2.3. Cơ sở vật chất:
- Đạt các tiêu chuẩn về quy định trường chuẩn Quốc gia và theo thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
- Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP:
 1. Ổn định về mọi mặt và làm tiền đề cho kế hoạch thực hiện lộ trình xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2:
+ Nhiệm vụ:
    - Tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục củng cố các kết quả đã đạt được và phát triển trường lớp về mọi mặt trong những năm học tiếp theo.
    - Xây dựng bộ máy quản lí, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong đơn vị, để đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nhà trường.
+ Giải pháp:
     - Ổn định công tác tổ chức, nắm bắt các thông tin về học sinh, làm tốt công tác thông tin hai chiều trong địa bàn tuyển sinh của nhà trường.
     - Gắn trách nhiệm của từng cá nhân đối với công việc được giao. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ để đáp ứng với yêu cầu công việc của nhà trường trong giai đoạn hiện nay.
     - Ra Nghị quyết được thông qua trong hội nghị Cán bộ viên chức và xây dựng phổ biến Quy chế hoạt động trong đơn vị về gắn liền trách nhiệm của mỗi CB, GV, NV và yêu cầu giáo viên thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng, trao dồi đạo đức, lương tâm trách nhiệm của nhà giáo để có được sự mẫu mực, uy tín đối với đồng nghiệp cũng như đối với  phụ huynh và học sinh.
    - Tổ chức các chuyên đề về giảng dạy, sử dụng phương pháp giáo dục theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, giúp giáo viên có các kỹ năng thiết kế các hoạt động giáo dục theo hướng đổi mới, sáng tạo.
  - Thường xuyên kiểm tra hồ sơ giáo viên theo kế hoạch, định kỳ, đột xuất. Tăng cường dự giờ thăm lớp để kịp thời điều chỉnh những thiếu sót trong giảng dạy, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.
  - Xây dựng bảng minh chứng, rà soát các tiêu chí trong các tiêu chuẩn quy định hướng dẫn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, để đánh giá phân loại Hiệu trưởng, PHT và GV cuối năm học theo thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 10 năm 2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non và thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 10 năm 2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Từ đó, có những định hướng bố trí, sắp xếp và làm tốt công tác bồi dưỡng cho đội ngũ hàng năm để ngày càng đáp ứng được những yêu cầu của tiêu chí ở mức cao nhất.
-  Người có trách nhiệm thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên từng lớp và đội ngũ nhân viên.
2. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục về tư tưởng, nhận thức cho đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng làm việc và hướng tới xây dựng chất lượng "mũi nhọn":
+ Nhiệm vụ: Phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ Đảng, phân công, phân nhiệm cho từng cá nhân và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

+ Giải pháp:
- Thường xuyên tổ chức các buổi học tập các Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản, Điều lệ trường Mầm non, các văn bản liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của CB, GN, CNV trong nhà trường.
- Tổ chức thường xuyên cho CB, Đảng viên, giáo viên và nhân viên trong trường đi tiếp thu các chuyên đề dạy học, tổ chức cho giáo viên nòng cốt được tham gia giao lưu học tập ở các trường thuận lợi.
+ Người thực hiện: Ban giám hiệu nhà trường.
 1. Tiếp tục khai thác tối đa về ứng dụng CNTT trong dạy học, sử dụng hộp thư điện tử cá nhân, truy cập các trang website để phục vụ cho công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục:
  + Nhiệm vụ: Sử dụng tiết kiệm các nguồn kinh phí để đầu tư, sữa chữa, bảo trì hệ thống máy tính, các thiết bị giáo dục khác theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài, tiến tới đạt các tiêu chí về trường đạt Chuẩn Quốc gia mức 2 vào năm 2021. 
  + Giải pháp: Tham mưu với UBND phường, Phòng GD&ĐT tiếp tục đầu kinh phí để tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường. Tiếp tục huy động các nguồn đóng góp của CMHS, các mạnh thường quân trên địa bàn xã để thực hiện bổ sung, cải tạo, xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm trong nhà trường. Thường xuyên kiểm tra, thống kê thiết bị, đồ dùng dạy học hết hạn sử dụng, đã hỏng để có kế hoạch mua sắm, sửa chữa đề nghị cấp bổ sung.
+ Người thực hiện: Hiệu trưởng, Kế toán, giáo viên, nhân viên.
4. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra để khắc phục những tồn tại yếu kém khi thực hiện Kế hoạch dài hạn:
+ Nhiệm vụ: Xây dựng và phát triển tinh thần làm việc của tập thể, mỗi thành viên trong đơn vị đều phải có tư tưởng dám nghĩ, biết làm, nâng cao tính phê bình và tự phê bình của mỗi cá nhân, có định hướng cụ thể về xây dựng nâng cao uy tín của nhà  trường đến năm 2025
+ Giải pháp: Giảm bớt thủ tục hành chính trong công tác điều hành quản lý của Hiệu trưởng và các tổ chức đoàn thể như: hạn chế các buổi hội họp, triển khai nhanh đầy đủ và kịp thời các nội dung cần làm; Đổi mới cách đánh giá, kiểm tra, khắc phục kịp thời và đạt hiệu quả các sai sót hạn chế của từng cá nhân và các tổ chức đoàn thể; Làm tốt công tác thi đua khen thưởng đối với giáo viên, nhân viên và học sinh; đánh giá đúng năng lực thực của từng cá nhân; Bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với năng lực của từng cá nhân; tạo điều kiện cho những giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, được tham gia học tập các lớp nâng chuẩn trong từng năm học; Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật lao động, đảm bảo ý thức trách nhiệm và nề nếp làm việc.
+ Người thực hiện: Hiệu trưởng, Hội đồng trường, Hội đồng thi đua, Hội đồng thi đua khen thưởng
5. Thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh để trẻ đi học đầy đủ:
+ Nhiệm vụ:
 - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện lồng ghép học tập chuyên đề, kể chuyện, đọc những tin bài viết về tư tưởng, phong cách hồ chí minh vào các cuộc họp chi bộ, hội đồng, hoạt động lễ hội nhà trường. Tích hợp hiệu quả, thực chất nội dung học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đơn vị.
- Nắm bắt và triển khai thực hiện kịp thời Chương trình hành động số 81-CTHĐ/TU ngày 03/04/2014 của Tỉnh Ủy Bình Dương, Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 44/NQ-CP về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; các Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ, Bộ GDĐT, tỉnh, thành phố về chính sách phát triển GDMN. Đơn vị xây dựng khẩu hiệu hành động và triển khai thực hiện đến toàn thể CBGVNV; tăng cường nề nếp, dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong nhà trường. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, ngăn ngừa và kiên quyết xử lý các biểu hiện vi phạm về đạo đức nhà giáo. Xây dựng thông điệp hành động hàng năm cho đơn vị.
- Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” gắn liền với phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” phù hợp với chương trình GDMN theo định hướng “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”, thi đua “Xây dựng trường học an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp”. Sưu tầm đưa các bài hát, làn điệu dân ca, đồng dao, các nội dung giáo dục văn hóa địa phương, giáo dục kỹ năng sống…lồng ghép vào hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khóa phù hợp. Thực hiện nghiêm túc chuẩn mực và quy tắc ứng xử, tác phong sư phạm để trẻ noi theo. Phát động phong trào viết sáng kiến, phong trào thi đua hàng năm trong đơn vị.
+ Giải pháp: Làm tốt công tác nêu gương các cá nhân điển hình trong các phong trào của Nhà trường và trong các buổi Hội nghị, tổng kết, sơ kết; Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác soạn bài, xây dựng kế hoạch, tránh máy móc, sao chép, ...tạo điều kiện cho GV có thời gian đầu tư cho soạn giảng nhằm "chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục" trẻ được tốt hơn; Đổi mới hình thức hội họp, đổi mới hình thức thảo luận với CMHS, tạo sự gần gũi giữa người làm công tác giáo dục để có sự thống nhất cách giáo dục trẻ, duy trì tốt sĩ số trẻ.
Tổ chức các chuyên đề về giáo dục nhân cách, triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";" Mỗi thầy cô gíao là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" ; “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”....,
+ Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, GV trong nhà trường.
6. Thực hiện có hiệu quả công tác VSDD và ATTP, VSMT, làm tốt công tác đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ:

+ Nhiệm vụ: Chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả đảm bảo dinh dưỡng, VSATTP,VSMT cho trẻ trong trường. Đội ngũ nhân viên cấp dưỡng phải được tập huấn kiến thức VSATTP,...Hợp đồng thực phẩm với công ty được thẩm duyệt của các cấp có thẩm quyền.
- Thực hiện tốt công tác điều tra khẩu phần trên phần mềm Nutrikids và chú trọng công tác xây dựng thực đơn theo yêu cầu đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng đáp ứng được cho trẻ theo qui định.
- Tổ chức các bữa ăn đảm bảo vệ sinh và rèn luyện cho trẻ thói quen ăn uống hợp vệ sinh.
+ Giải pháp: tất cả đội ngũ nhân viên cấp dưỡng BGH phải được tập huấn kiến thức VSATTP. Phân công PHT phụ trách công tác chăm sóc nuôi dưỡng rà soát đăng ký cho đội ngũ cập nhật đầy đủ kiến thức, văn bản chỉ đạo mới liên quan đến công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện ký kết Hợp đồng thực phẩm uy tín. Thực hiện theo dõi tính khẩu phần ăn cho trẻ hàng ngày, hàng tuần. Thành lập tổ tự quản, giám sát việc thực hiện quy trình kiểm thực 3 bước tại đơn vị. Thường xuyên kiểm tra việc tổ chức giờ ăn cho trẻ tại các nhóm lớp.
+ Người thực hiện: Ban giám hiệu và đội ngũ nhà trường
7. Đổi mới công tác giáo dục nhân cách từ nhỏ, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ cho trẻ:
+ Nhiệm vụ: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức các chuyên đề và ngoại khoá để giáo dục kĩ năng sống, kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.
+ Giải pháp: Xây dựng các Kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp như giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ: rửa tay, tự múc cơm ăn, chải răng, thay quần áo, lau mặt... phù hợp với tình hình của từng lớp, phù hợp từng lứa tuổi trẻ; Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, trò chơi học tập, trò chơi dân gian để rèn tính mạnh dạn, tự tin cho học sinh.
+ Người thực hiện: BGH, Công đoàn, Đoàn TN, Ban đại diện CMHS, Giáo viên.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ:
1. Phổ biến Kế hoạch chiến lược:
      - Kế hoạch chiến lược của nhà trường, được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường và được công khai trong bảng tuyên truyền nhà trường, trên trang Web của Nhà trường.
      - Báo cáo với Phòng GD&ĐT, cấp ủy Đảng, chính quyền tại địa phương và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn phường Chánh Nghĩa.
2. Tổ chức thực hiện: Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai Kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.
3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

Giai đoạn 1: 2019- 2021
- Triển khai kế hoạch chiến lược đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, báo cáo lên các cơ quan quản lý xin ý kiến chỉ đạo.
* Về cơ sở vật chất:
- Cải tạo lại nhà xe cho cán bộ, giáo viên công nhân viên
- Thanh lý 1 số đồ thiết bị đồ chơi ngoài trời.
- Cải tạo 2 khu vui chơi vận động dành riêng cho trẻ.
- Cải tạo lại vườn rau, bổ sung các loại hoa cây cảnh xuang quanh sân trường
- Sửa chữa các thiết bị điện nước tại các bộ phận.
- Mua sắm bổ sung các trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ các lớp theo thông tư 01/VBHN-BGDĐT ban hành danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non
- Mua sắm bổ sung trang thiêt bị, đồ dùng, trang phục phục vụ cho phòng âm nhạc.
- Kiểm kê và thanh lý tài sản theo quy định.
- Cập nhật tài sản vào phần mềm theo quy định.
* Nâng cao trình độ đào tạo:
- Trên chuẩn: CBQL:100%; GV trên chuẩn ít nhất: 78% trở lên
- Trình độ lý luận chính trị: 02 Đảng viên đi học trung cấp. Hoàn thành khóa học được cấp bằng tốt nghiệp.
- 100% GV đạt ở mức từ trung bình trở lên về chuẩn nghề nghiệp GVMN. Phấn đấu đạt trên chuẩn ít nhất 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó ít nhất 30% đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức tốt.
- 100% CBQL đánh giá chuẩn HT, PHT từ mức khá trở lên, trong đó, hiệu trưởng đạt mức tốt.
- 100% CB-GV-NV được đánh giá xếp loại công chức đạt HTNV trở lên.
* Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ:
+ Công tác đảm bảo an toàn:
- 100% cháu đến trường được đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe và tình cảm, không có tai nạn xảy ra tại trường ảnh hưởng đến thân thể tính mạng của trẻ.
 - 100% nhóm/lớp đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm, các dịch bệnh theo mùa.
+ Công tác chăm sóc nuôi dưỡng:
Sử dụng phần mềm NutriKids trong việc xây dựng thực đơn, điều tra khẩu phần. Điều tra khẩu phần bữa ăn tại trường đạt năng lượng từ 70% so nhu cầu năng lượng cần cung cấp một ngày của trẻ. Cụ thể:
+ Mẫu giáo: Bữa sáng 10%-15%, bữa trưa: 30%-35%, bữa phụ 5%-10%, bữa chiều 15%-20%. Trong đó P: 13%-20%, L: 25%-35%, G: 52%-60%. Năng lượng chung trẻ mẫu giáo 01 ngày tại trường mầm non: 60%-70%.
 • 100% cấp dưỡng chế biến đúng qui trình bếp 1 chiều và đảm bảo thực hiện tốt khâu vệ sinh an toàn thực phẩm.
 •  Bữa ăn của trẻ có đầy đủ 8 nhóm thực phẩm, thực đơn được thay đổi hàng ngày, tăng cường sữa tươi và các chế phẩm từ sữa.
 • Trường đạt 100% các tiêu chí trong bảng kiểm xây dựng môi trường giáo dục, an toàn, lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường.
 • 100% nhóm lớp đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ, khô ráo, không có mùi hôi khai, tạo mảng cây xanh trong nhà vệ sinh.
 • 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/ năm (tháng 9 và tháng 3), cân đo định kỳ (tháng 9,12, 3 & 5), được theo dõi qua biểu đồ tăng trưởng. Trẻ SDD và thừa cân béo phì cân đo định kỳ hàng tháng.
 • 100% trẻ có đồ dùng cá nhân, có ký hiệu riêng và được sử dụng thường xuyên.
 • 100% trẻ có kỹ năng rửa tay, rửa mặt và có thói quen vệ sinh ăn uống tự phục vụ
 • 100% cháu biết chải răng sau khi ăn, 100% cháu  5 tuổi thực hiện tốt việc chăm sóc răng miệng và chải đúng phương pháp.
- Tỉ lệ trẻ phát triển bình thường: đạt 80% so với đầu năm học.
- Tỉ lệ trẻ SDD nhẹ cân: giảm 0.3%
 - Tỉ lệ trẻ SDD thấp còi giảm 0.2%
 - Tỉ lệ trẻ thừa cân béo phì khống chế dưới 10%
+ Công tác giáo dục:
 • 100% lớp thực hiện chương trình GDMN theo hướng phát triển Chương trình, thực hiện đánh giá trẻ cuối ngày, cuối chủ đề và cuối độ tuổi vào 2 đợt tháng 12, tháng 4
 • 100% giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục, đổi mới sáng tạo trong tổ chức hoạt động giáo dục, đánh giá sự phát triển trẻ
 • 100% giáo viên có năng lực trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, tăng cường cơ hội cho trẻ tích cực thực hành, khám phá, trải nghiệm, sáng tạo trong môi trường giáo dục bên trong, bên ngoài nhóm - lớp.
 •   85% cháu đạt bé ngoan ; 80-90% cháu đạt tỷ lệ các mặt rèn luyện như vệ sinh, lễ giáo hàng tháng.
 • Tỷ lệ chuyên cần 90% trở lên ở lớp mầm, chồi; khối lá đạt 95%
 • 90% - 92% cháu đạt các mục tiêu giáo dục theo từng độ tuổi.
 • 100% lớp trang trí theo tiêu chí lấy trẻ làm trung tâm, đảm bảo đầy đủ đồ dùng, đồ chơi tự tạo trên các kệ góc chơi, bố trí sắp xếp gọn gàng, vừa tầm trẻ và sử dụng nguyên vật liệu mở đa dạng, phong phú.
 • 100% GV-CD tham gia dạy tốt, thao giảng và dự giờ. Mỗi giáo viên thao giảng, dạy tốt từ 6 tiết/ năm, dự giờ từ 3 tiết/tháng; 100% giáo viên được kiểm tra chuyên đề.
 • Từ 90 % GV ứng dụng CNTT trong giảng dạy
 • 100% khai thác hiệu quả các đồ chơi phát triển vận động, tăng cường lượng vận động cho trẻ
 • 100% các lớp đưa bài hát dân ca, trò chơi dân gian vào các hoạt động giảng dạy, lễ hội của nhà trường.
 • 100% các lớp có góc thiên nhiên, có cây xanh; có góc phục vụ cho hoạt động khám phá.
 • 100% lớp lá xây dựng môi trường chữ phong phú, sinh động.
* Công tác XHHGD:
        Phối hợp với phụ huynh trong thực hiện các phong trào hoạt động cho các cháu của nhà trường trong năm.
        Vận động ủng hộ hoa và cây cảnh, các loại nguyên vật liệu để cùng nhà trường thực hiện xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
* Công tác huy động trẻ 5 tuổi:
        Phấn đấu duy trì và huy động đạt chỉ tiêu 100% trẻ 5 tuổi ra lớp và đạt từ 95% trở lên hoàn thành CTGDMNTNT.
* Công tác tuyển sinh:
        Tuyển sinh đạt chỉ tiêu phòng giáo dục và đào tạo TP Thủ Dầu Một giao cho trường trong năm học.
* Công tác Kiểm định chất lượng GDMN và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
- Hoàn thành công tác tự đánh giá. Phấn đấu trường tự đánh giá đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 và chuẩn quốc gia mức độ 2.
* Phong trào thi đua :
  * Chính quyền:
           - Đơn vị: Đề nghị UBND tỉnh công nhận Tập thể Lao động Xuất sắc
           - Tập thể tiên tiến: 5 tổ (Mầm - Chồi – Lá - Cấp dưỡng - Văn phòng)
           - Cá nhân: phấn đấu đạt các danh hiệu sau
              + Đạt LĐTT       : 100%
              + CSTĐ cấp tỉnh, Bằng khen của UBND TP, CSTĐ cơ sở, UBND TP, LĐTT (Trong đó: đạt ít nhất 15% cá nhân đạt danh hiệu CSTĐCS, có cá nhân đăng ký CSTĐ cấp tỉnh)
              + GVG cơ sở   : đạt tỷ lệ 90%
              + Cấp dưỡng   : đạt tỷ lệ 90%
              + SKKN: 30%; TKKN: 100%
              + Không có cá nhân bị xử lý kỷ luật.  
        * Công đoàn:
           - CĐCS: Đạt CĐCS vững mạnh.
           - Tổ công đoàn vững mạnh: 3 tổ (Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3)
           - Cá nhân:
                + CBCĐ xuất sắc; CĐV xuất sắc
                + Gia đình nhà giáo văn hóa: đạt tỷ lệ 100%
                + GVT – ĐVN: 100%
                + Thực hiện KHHGĐ: đạt tỷ lệ 100%
   * Chi bộ:
- Tập thể: Trong sạch vững mạnh. Phấn đấu chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Cá nhân: 100% đảng viên hoàn thành tốt trở lên
* Chi đoàn:
- Tập thể: Chi đoàn xuất sắc
- Cá nhân:
+ Đoàn viên xuất sắc: đạt tỷ lệ 100%
+ Đoàn viên ưu tú: đạt tỷ lệ 30%
Giai đoạn 2: 2022 – 2025
- Tiếp tục triển khai kế hoạch chiến lược giai đoạn 2 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.
* Về cơ sở vật chất:
- Tham mưu với Phòng GDĐT:
+Xin trang cấp một số thiết bị đồ chơi ngoài trời.
+ Sơn mới lại toàn bộ lớp học, khu vực văn phòng.
+ Sơn vẽ lại tất cả hàng rào cổng trường và xung quanh trường.
+ Sửa chữa các thiết bị điện nước tại các bộ phận.
+ Sữa chữa, thay mới các trang thiết bị vệ sinh tại các nhóm lớp như kiếng lavabo, tủ đựng bàn chải đánh răng.
- Thay mới bổ sung lại toàn bộ hệ thống màn che nắng khu vực hành lang và hiên sau tại các lớp.
- Mua sắm bổ sung các trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ các lớp theo thông tư 01/VBHN-BGDĐT ban hành danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non
- Kiểm kê và thanh lý tài sản theo quy định.
- Cập nhật tài sản vào phần mềm theo quy định.
* Nâng cao trình độ đào tạo:
- Trên chuẩn: CBQL:100%; GV trên chuẩn ít nhất: 80% trở lên
- Trình độ lý luận chính trị: 02 Đảng viên đi học trung cấp. Hoàn thành khóa học được cấp bằng tốt nghiệp.
- 100% GV đạt ở mức từ trung bình trở lên về chuẩn nghề nghiệp GVMN. Phấn đấu đạt trên chuẩn ít nhất 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên, trong đó ít nhất 30% đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức tốt.
- 100% CBQL đánh giá chuẩn HT, PHT từ mức khá trở lên, trong đó, hiệu trưởng đạt mức tốt.
- 100% CB-GV-NV được đánh giá xếp loại công chức đạt HTNV trở lên.
* Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ:
+ Công tác đảm bảo an toàn:
- 100% cháu đến trường được đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe và tình cảm, không có tai nạn xảy ra tại trường ảnh hưởng đến thân thể tính mạng của trẻ.
 - 100% nhóm/lớp đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm, các dịch bệnh theo mùa.
+ Công tác chăm sóc nuôi dưỡng:
Sử dụng phần mềm NutriKids trong việc xây dựng thực đơn, điều tra khẩu phần. Điều tra khẩu phần bữa ăn tại trường đạt năng lượng từ 70% so nhu cầu năng lượng cần cung cấp một ngày của trẻ. Cụ thể:
+ Mẫu giáo: Bữa sáng 10%-15%, bữa trưa: 30%-35%, bữa phụ 5%-10%, bữa chiều 15%-20%. Trong đó P: 13%-20%, L: 25%-35%, G: 52%-60%. Năng lượng chung trẻ mẫu giáo 01 ngày tại trường mầm non: 60%-70%.
 • 100% cấp dưỡng chế biến đúng qui trình bếp 1 chiều và đảm bảo thực hiện tốt khâu vệ sinh an toàn thực phẩm.
 •  Bữa ăn của trẻ có đầy đủ 8 nhóm thực phẩm, thực đơn được thay đổi hàng ngày, tăng cường sữa tươi và các chế phẩm từ sữa.
 • Trường đạt 100% các tiêu chí trong bảng kiểm xây dựng môi trường giáo dục, an toàn, lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường.
 • 100% nhóm lớp đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ, khô ráo, không có mùi hôi khai, tạo mảng cây xanh trong nhà vệ sinh.
 • 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/ năm (tháng 9 và tháng 3), cân đo định kỳ (tháng 9,12, 3 & 5), được theo dõi qua biểu đồ tăng trưởng. Trẻ SDD và thừa cân béo phì cân đo định kỳ hàng tháng.
 • 100% trẻ có đồ dùng cá nhân, có ký hiệu riêng và được sử dụng thường xuyên.
 • 100% trẻ có kỹ năng rửa tay, rửa mặt và có thói quen vệ sinh ăn uống tự phục vụ
 • 100% cháu biết chải răng sau khi ăn, 100% cháu  5 tuổi thực hiện tốt việc chăm sóc răng miệng và chải đúng phương pháp.
- Tỉ lệ trẻ phát triển bình thường: đạt 80% so với đầu năm học.
- Tỉ lệ trẻ SDD nhẹ cân: giảm 0.3%
 - Tỉ lệ trẻ SDD thấp còi giảm 0.2%
 - Tỉ lệ trẻ thừa cân béo phì khống chế dưới 10%
+ Công tác giáo dục:
 • 100% lớp thực hiện chương trình GDMN theo hướng phát triển Chương trình, thực hiện đánh giá trẻ cuối ngày, cuối chủ đề và cuối độ tuổi vào 2 đợt tháng 12, tháng 4
 • 100% giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục, đổi mới sáng tạo trong tổ chức hoạt động giáo dục, đánh giá sự phát triển trẻ
 • 100% giáo viên có năng lực trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, tăng cường cơ hội cho trẻ tích cực thực hành, khám phá, trải nghiệm, sáng tạo trong môi trường giáo dục bên trong, bên ngoài nhóm - lớp.
 •   85% cháu đạt bé ngoan ; 80-90% cháu đạt tỷ lệ các mặt rèn luyện như vệ sinh, lễ giáo hàng tháng.
 • Tỷ lệ chuyên cần 90% trở lên ở lớp mầm, chồi; khối lá đạt 95%
 • 90% - 92% cháu đạt các mục tiêu giáo dục theo từng độ tuổi.
 • 100% lớp trang trí theo tiêu chí lấy trẻ làm trung tâm, đảm bảo đầy đủ đồ dùng, đồ chơi tự tạo trên các kệ góc chơi, bố trí sắp xếp gọn gàng, vừa tầm trẻ và sử dụng nguyên vật liệu mở đa dạng, phong phú.
 • 100% GV-CD tham gia dạy tốt, thao giảng và dự giờ. Mỗi giáo viên thao giảng, dạy tốt từ 6 tiết/ năm, dự giờ từ 3 tiết/tháng; 100% giáo viên được kiểm tra chuyên đề.
 • Từ 90 % GV ứng dụng CNTT trong giảng dạy
 • 100% khai thác hiệu quả các đồ chơi phát triển vận động, tăng cường lượng vận động cho trẻ
 • 100% các lớp đưa bài hát dân ca, trò chơi dân gian vào các hoạt động giảng dạy, lễ hội của nhà trường.
 • 100% các lớp có góc thiên nhiên, có cây xanh; có góc phục vụ cho hoạt động khám phá.
 • 100% lớp lá xây dựng môi trường chữ phong phú, sinh động.
* Công tác XHHGD:
        Phối hợp với phụ huynh trong thực hiện các phong trào hoạt động cho các cháu của nhà trường trong năm.
        Vận động ủng hộ hoa và cây cảnh, các loại nguyên vật liệu để cùng nhà trường thực hiện xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
* Công tác huy động trẻ 5 tuổi:
        Phấn đấu duy trì và huy động đạt chỉ tiêu 100% trẻ 5 tuổi ra lớp và hoàn thành CTGDMNTNT đạt từ 95% trở lên.
* Công tác tuyển sinh:
        Tuyển sinh đạt chỉ tiêu phòng giáo dục và đào tạo TP Thủ Dầu Một giao cho trường trong năm học.
* Công tác Kiểm định chất lượng GDMN và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia:
- Hoàn thành công tác tự đánh giá. Phấn đấu trường tự đánh giá đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 và chuẩn quốc gia mức độ 2.
- Lập tờ trình đề nghị đoàn đánh giá ngoài về thẩm định và công nhận.
- Tiếp tục duy trì công tác tự đánh giá hàng năm.
* Phong trào thi đua :
  * Chính quyền:
           - Đơn vị: Đề nghị UBND tỉnh công nhận Tập thể Lao động Xuất sắc
           - Tập thể tiên tiến: 5 tổ (Mầm - Chồi – Lá - Cấp dưỡng - Văn phòng)
           - Cá nhân: phấn đấu đạt các danh hiệu sau
              + Đạt LĐTT       : 100%
              + CSTĐ cấp tỉnh, Bằng khen của UBND TP, CSTĐ cơ sở, UBND TP, LĐTT (Trong đó: đạt ít nhất 15% cá nhân đạt danh hiệu CSTĐCS, có cá nhân đăng ký CSTĐ cấp tỉnh)
              + GVG cơ sở   : đạt tỷ lệ 90%
              + Cấp dưỡng   : đạt tỷ lệ 90%
              + SKKN: 30%; TKKN: 100%
              + Không có cá nhân bị xử lý kỷ luật.  
        * Công đoàn:
           - CĐCS: Đạt CĐCS vững mạnh.
           - Tổ công đoàn vững mạnh: 3 tổ (Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3)
           - Cá nhân:
                + CBCĐ xuất sắc; CĐV xuất sắc
                + Gia đình nhà giáo văn hóa: đạt tỷ lệ 100%
                + GVT – ĐVN: 100%
                + Thực hiện KHHGĐ: đạt tỷ lệ 100%
   * Chi bộ:
- Tập thể: Trong sạch vững mạnh. Phấn đấu chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Cá nhân: 100% đảng viên hoàn thành tốt trở lên
      * Chi đoàn:
- Tập thể: Chi đoàn xuất sắc
- Cá nhân:
+ Đoàn viên xuất sắc: đạt tỷ lệ 100%
+ Đoàn viên ưu tú: đạt tỷ lệ 30%
4. Đối với Hiệu trưởng:
        Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. Thành lập Ban tự kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.
5. Đối với Phó Hiệu trưởng:
Giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng công việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.
6. Đối với các Tổ trưởng chuyên môn:

Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, CNV:
Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường, để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch định kỳ theo từng học kỳ, năm học, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt kế hoạch.
8. Đối với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường:
            Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch này.
            Trên đây là Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2019 - 2025 của mẫu giáo Tuổi Xanh, thành phố Thủ Dầu Một. Nhà trường yêu cầu toàn thể CB, GV, CNV phối hợp và thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch đã đề ra. Nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo các cấp, các ngành, cũng như các Cấp ủy Đảng, chính quyền tại địa phương, để đơn vị thực hiện lộ trình đúng Kế hoạch và hiệu quả nhất./.

             Kính trình Phòng GD&ĐT thành phố Thủ Dầu Một phê duyệt./.
           Xin trân trọng cảm ơn!

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng GDĐT TP.TDM;
- Lưu: VT.

Ngày 31 tháng  01 năm 2020
         HIỆU TRƯỞNG
       Nguyễn Mỹ Duyên
                                                                      
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Điện thoại

 • Phòng PHT Chuyên môn
  0274.3.818.994
 • Phòng Hiệu trưởng
  0274.3.828.763
 • Mẫu Giáo Tuổi Xanh
  0274.3.818.994 - 0650.3.818.993 - 0274.3828.763

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập7
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm5
 • Hôm nay186
 • Tháng hiện tại97,485
 • Tổng lượt truy cập3,927,007
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây